Wsparcie prozdrowotne

Działanie 5 – Fizjoterapia
Celem zajęć jest podniesienie sprawności fizycznej uczestników projektu, które często odczuwają pogorszenie stanu zdrowia – po pierwsze z powodu rozwijających się chorób przewlekłych, a po drugie ze względu na spadającą wraz z wiekiem zdolność regeneracji organizmu. Dzięki fachowej pomocy fizykoterapeuty uczestnik projektu (w szczególności osoby w dojrzałym wieku) stanie się sprawniejszy fizycznie, dzięki czemu codzienne czynności nie będą sprawiały tak dużych kłopotów. Odpowiednio dobrane ćwiczenia pomogą w walce z chorobami, uśmierzą ból wywołany długotrwałymi dolegliwościami oraz będą zapobiegały rozwojowi chorób. Dzięki lepszej sprawności ruchowej uczestnicy będą mogli uczestniczyć w wielu lokalnych imprezach, a także organizować i współorganizować wydarzenia w lokalnym środowisku.
Łącznie 30 godzin zajęć, tj. 15 spotkań po 2h każde.

Działanie 6 – Taniec
Celem zajęć jest wzmocnienie mięśni uczestników oraz wzmocnienie ich kondycji. Aktywność ruchowa to także forma terapii i środek antydepresyjny, który będzie służył zmotywowaniu osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu do wyjścia z domu i działania w zespole. Taniec poprawi samopoczucie, będzie sposobem na oderwanie się od kłopotów dnia codziennego, będzie sprzyjał wydzielaniu endorfin, które są hormonami szczęścia, dlatego też posłuży jako metoda radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania chorobom o podłożu psychologicznym. Dzięki aktywności ruchowej, zwiększą się siły witalne i chęć budowania więzi z lokalnym środowiskiem. Zajęcia zakończą się spotkaniem integracyjnym z innymi członkami społeczności lokalnej (4 godziny). Dzięki temu wydarzeniu uczestnicy projektu będą mieli okazję, by zaprezentować zdobyte w trakcie projektu umiejętności, a przedstawiciele społeczności lokalnej będą mieli okazję, by bliżej poznać problemy, z którymi na co dzień borykają się uczestnicy projektu – osoby mające problemy w samodzielnym funkcjonowaniu. Spotkanie będzie okazja do wspólnej zabawy, integracji, ruchu. Beneficjenci projektu będą aktywnie uczestniczyli we współorganizowaniu spotkania.
Łącznie 20 godzin zajęć, tj. 10 spotkań po 2h każde.