Muzycznie i radośnie w gminie Szubin – zajęcia otwarte

12 sierpnia br. w ramach projektu Akademia Aktywności w gminie Szubin – razem możemy więcej odbyły się zajęcia tańca.


Zajęcia miały charakter otwarty, dlatego zaproszeni byli nie tylko uczestnicy projektu, ale wszyscy mieszkańcy powiatu nakielskiego.

Uczestnicy projektu wraz z przybyłymi gośćmi spędzili czas przy muzyce, wspólnym tańcu i biesiadowaniu.

Spotkanie okazało się doskonałą okazją do wspólnej zabawy, rozmowy, integracji, ruchu.

Celem wspólnych zajęć jest integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) z lokalnym środowiskiem. Ponadto wspólne zajęcia angażują członków lokalnej społeczności do działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dzięki takim zajęciom uczestnicy projektu mają okazję, by zaprezentować zdobyte w trakcie projektu umiejętności, a przedstawiciele społeczności lokalnej mają okazję, by bliżej poznać problemy, z którymi na co dzień borykają się uczestnicy projektu – osoby mające problemy w samodzielnym funkcjonowaniu.

Post Author: Wojciech Elszyn

Przedsiębiorca, szkoleniowiec, edukator, autor i realizator projektów dofinansowanych ze środków europejskich. W projekcie Akademia Aktywności w gminie Szubin - razem możemy więcej pełni rolę Kierownika Projektu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *